Home / FPT Play Box

FPT Play Box

FPT Play Box 2018 – Tivi Box của người Việt

FPT Play Box 2018

FPT PLAY BOX 2018 – TIVIBOX của người Việt FPT Play Box là một sản phẩm độc quyền của FPT – với thế mạnh là một tập đoàn đa ngành, chuyên cung cấp những sản phẩm công nghệ và giải trí. FPT Play Box ra đời đánh dấu cho sự phát triển của lĩnh vưc giải trí của …

Read More »